Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 

Z dziedziny BHP, proponujemy Państwu następujące rodzaje szkoleń wstępnych jak i okresowych, dla:

 • Służb BHP
 • Pracodawców
 • Osób kierujących pracownikami
 • Projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych
 • Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP

Tematyka zajęć

 • Regulacje prawne
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Ustalanie okoliczności wypadków
 • Przyczyny wypadków ( podstawowe metody oceny ryzyka)

Zajmujemy się również obsługą postępowań powypadkowych, oceną ryzyka zawodowego, szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Obsługujemy wszystkie podmioty, podlegające kontroli PIP

W czasie szkoleń wykorzystywane są nowoczesne urządzenia audiowizualne, filmy, oraz prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i Ochrony Przeciwpożarowej