Kurs Języka Migowego 

       

Od 01 kwietnia 2012 roku, obowiązuje w Polsce Ustawa o języku migowym i innych środkach  komunikowania się. Do realizacji Ustawy , a także jej Rozporządzeń, zobowiązane są szczególnie :

 • Organy administracji publicznej
 • Państwowe ratownictwo medyczne
 • Podmioty lecznicze /Ustawa, rozdział 1, art. 3 pkt 6-8/

Aby sprostać celom powyższej Ustawy, proponujemy szkolenie oferowane przez Naszą Firmę, które to, ma na celu pomóc słuchaczom, w opanowaniu języka migowego, w stopniu umożliwiającym :

 • Rozumienie prostych wypowiedzi w języku migowym,
 • Formułowanie prostych wypowiedzi, w zakresie objętym materiałem nauczania.

Poznany materiał językowy stworzy dla słuchacza podstawy do uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu trudności.

W wyniku nauczania słuchacze:

 • Poznają problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb
 • Przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowania w komunikacji z niesłyszącymi
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym, oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Opanują ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych j języka migowego (każdy stopień, to ok. 500 znaków), oraz technikę ich używania zgodnie z gramatyką polskiego języka migowego (PJM), jak też z zasadami Systemu Językowo Migowego (SJM)

Każdy Kurs zakończony jest egzaminem praktycznych umiejętności, oraz wydaniem certyfikatu uczestnictwa w Kursie

 • KOSZT: 700 zł brutto (zajęcia odbywają się w poniedziałki,czwartki i piątki)
 • MIEJSCE: CE MANAGER Warszawa Al.Stanów Zjednoczonych 5