Zawodowy kurs kwalifikacyjny.

Prowadzenie produkcji rolnej.

 

 

Kurs rozpoczyna się 27 sierpnia 2016 r. i trwa do 8 stycznia 2017 r. 

 

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które

prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne

przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym:

zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

 Zajęcia teoretyczne

  • Produkcja roślinna
  • Produkcja zwierzęca
  • Technika w rolnictwie
  • Działalność gospodarcza w rolnictwie
  • Bhp w produkcji roślinnej

Zajęcia praktyczne

  • Prowadzenie produkcji rolniczej

     Czas trwania

Ok. 4 miesiące, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę

 NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

W ZAWODZIE ROLNIK

/kurs w formie zaocznej/

 Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.

/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

 Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie

/potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,

ośrodka szkoleniowego.

/Dz.U. 83 z 2007 r./

 Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

 Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością

godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to

400 godz./.

 Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz

przystąpić do egzaminu/  w zakresie minimum 1 kwalifikacji.

 Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku

kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

 Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą

drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.