Negocjacje

 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Nauczy m.in. jak przeciwdziałać manipulacjom, skutecznie argumentować własną ofertę  i jak efektywnie komunikować się z trudnym klientem.

Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów zespołów, a także osób, które w codziennej pracy negocjują z klientami.

Program szkolenia

  • Kluczowe zagadnienia negocjacji
  • Negocjacje jako proces , oraz cele poszczególnych etapów
  • Odkrycie interesów klienta
  • Prezentacja warunków oferty – budowanie argumentacji i techniki prezentacji
  • Zamknięcie procesu negocjacji – potwierdzenie ustaleń z klientem
  • Ochrona przed manipulacją klienta
  • Perswazja i komunikacja w negocjacjach
  • Aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Symulacja działań negocjatorów

Szkolenie trwa ok. 6 godz. I prowadzone jest przez wykwalifikowanego specjalistę w tej dziedzinie.

Dzięki szkoleniu podniesiesz efektywność prowadzonych negocjacji, oraz skuteczność osiągania celów negocjacyjnych . Będziesz negocjować sprawniej i skuteczniej.