ORGANIZACJA I PROWADZENIE ARCHIWUM

 

 

 

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem archiwum oraz postępowaniem z dokumentacją, której czas przechowywania

w archiwum już minął.

                                                      PROGRAM

 • Ważniejsze akty polskiego prawa  archiwalnego
 • Zadania państwowej sieci archiwalnej
 • Rodzaje dokumentacji współczesnej
 • Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Opracowywanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • /obieg dokumentacji, systemy kancelaryjne, instrukcja kancelaryjna/
 • Cele i zadania archiwów w zakładzie pracy
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lubprzekształcenia jednostki organizacyjnej
 •  Wybrane zagadnienia z opracowania dokumentacji aktowej.

 Szkolenie trwa 30 godzin, w tym 10 godzin to ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  certyfikat Polskiego Towarzystwa Archiwalnego poświadczający odbycie  kursu.

KOSZT:    800 zł/brutto