Piersza pomoc

 

 

Kurs ten skierowany jest do osób nie posiadających przeszkolenia medycznego, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, a każdą część materiału można przećwiczyć pod jego okiem.

Zagadnienia poruszane w części teoretycznej i praktycznej.

 • Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy
 • Ocena sytuacji, oraz kontrola czynności życiowych
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych
 • Opatrywanie zranień i krwotoków
 • Opatrywanie oparzeń i odmrożeń
 • Unieruchamianie złamań
 • Omdlenia, atak serca padaczka,
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • I wiele innych zagadnień z tego tematu

Program szkolenia oparty jest na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r i trwa ok. 5 godz. Po zakończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności z wypisaną tematyką jakie szkolenie obejmowało.