Pośrednik w obrocie nieruchomościami

 

 

Kurs kierowany jest do

Program kursu skierowany jest głównie do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami, bądź agenta – doradcy nieruchomości. Do pracowników agencji nieruchomości, osób obecnie wykonujących czynności związane z obrotem nieruchomościami a chcących doskonalić i poszerzać swój warsztat. Jak również do wszystkich zainteresowanych tematyką kursu a posiadających średnie wykształcenie

Program kursu

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (ukierunkowanie na dotarcie do wszystkich przepisów)
  • Świadomy wybór zawodu pośrednika
  • Podstawy wiedzy technicznej
  • Obrót nieruchomościami
  • Etyka zawodowa
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Ochrona danych osobowych
  • Psychologia społeczna, komunikacja interpersonalna i sztuka negocjacji.

Czas trwania

40 godz. zajęcia odbywają się weekendowo

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych prawników, oraz licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami.

Na zakończenie uczestnicy piszą egzamin sprawdzający (test) oraz otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych wg. wzoru MEN.

Posiadamy duże doświadczenie na rynku szkoleniowym z tej dziedziny. Firma istnieje od 1996 r. a od 2002 prowadzimy kursy oraz studia podyplomowe z zakresu nieruchomości.