Szkolenie z zakresu BHP I P-POŻ

                                  Program
  • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP
  • Postęp w zakresie oceny zagrożeń oraz metod ochrony przed zagrożeniami
  • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy
  • Zasady postępowania w razie wypadku i w razie zagrożeń
  • KOSZT: 100zł brutto 
  • MIEJSCE: CE MANAGER Warszawa Al.Stanów Zjednoczonych 51