Windykacja

 

 

Specjalistyczne szkole z zakresu prawnych i formalnych aspektów windykacji, które pozwala lepiej windykować należności.

 DLA KOGO I JAKIE UMIEJĘTNOŚCI PO ODBYCIU KURSU

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów windykacji, oraz radców prawnych i prawników, właścicieli firm, którzy we własnym zakresie mają za zadanie ściągać należności. Istnieją dwa podziały charakteryzujące czynności windykacyjne : polubowne i sądowe. Dowiedzą się Państwo jakie są prawne aspekty windykacji, jak należy przeprowadzić postępowanie sądowe i egzekucyjne, jak liczyć odsetki, a także jak omijać pułapki stanowiące przeszkodę w dokonaniu windykacji należności.

PROGRAM KURSU

  • Termin wierzyciela i dłużnika w KC
  • Postępowanie windykacyjne w świetle prawa (etapy postępowania windykacyjnego, przed egzekucyjne, przed sądowe, egzekucyjne, oraz koszty postępowań sądowych)
  • Wpis do rejestru dłużników,
  • Metody dłużników na przeciąganie w czasie spłaty należności (ukrywanie się dłużników, nie odbieranie korespondencji)
  • Techniki psychologiczne, skłaniające do zapłacenia należności
  • Przedawnione i niemożliwe do odzyskania należności

 Kurs trwa ok. 8 godz. Prowadzony jest przez Prawnika, specjalistę ds. windykacji. Wykładowca, przekazuje treść w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza kursu, dostarczając przy tym praktyczną wiedzę i umiejętności