ZARZĄDZNIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami prowadzimy od 15 lat.  

                                       PROGRAM

 1. Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości
 2. Podstawy prawa cywilnego
 3. Podstawy prawa budowlanego, książka obiektu budowlanego
 4. Plan zarządzania nieruchomościami
 5. Infrastruktura techniczna nieruchomości
 6. Inwentaryzacja zasobu nieruchomości
 7. Przeglądy i kontrole okresowe nieruchomości
 8. Ocena stanu technicznego, stopień zużycia technicznego
 9. Media – podstawy prawne, urządzenia pomiarowe, metody rozliczania
 10. Kalkulacja kosztów eksploatacji, kalkulacja opłat
 11. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjacji.

 Uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach wg wzoru Ministerstwa

     Edukacji Narodowej.

                     

Koszt: 960 zł /płatne w 3 ratach/

W lipcu 2014 r. planujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami /z elementami home standing – czyli przygotowania obiektu do sprzedaży lub wynajmu/