Asertywność

 

 

 

Asertywność to cecha niezbędna zarówno w pracy z ludźmi, jak i w życiu osobistym. Oznacza szacunek dla siebie i innych . Pozwala na budowanie wewnętrznej pewności siebie, autorytetu w oczach innych ludzi, oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym jak inni, na reprezentowaniu własnych interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby.

Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym jak inni, na reprezentowaniu własnych interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby. Jest to umiejętność korzystania z własnych praw bez naruszania praw innych osób.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z technikami asertywnej komunikacji,
 • Nauka budowania własnego wizerunku jako osoby stanowczej i świadomej własnej wartości,
 • Zapoznanie z asertywnymi sposobami radzenia sobie z sytuacjami w pracy,
 • Wyjaśnienie różnicy między asertywnością, agresją a uległością,
 • Nauka umiejętnego mówienia „nie” w sposób, który nie uraża drugiej osoby,
 • Asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

Program szkolenia:

 • Asertywność a myślenie o sobie / praca nad poczuciem własnej wartości, analiza mocnych stron/
 • Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych,
 • Asertywność w kontaktach z ludźmi /krytykowanie, chwalenie, dawanie, branie, odmawianie, ochrona własnych granic, wyrażanie gniewu i złości, wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • Użyteczne techniki do stosowania w różnych sytuacjach,
 • Zachowania asertywne z trudnymi partnerami – reagowanie na postawę partnera: roszczeniową, poniżającą, wyniosłą, lekceważącą.
 • Trening zachowań asertywnych

Dzięki szkoleniu, zdasz sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych umiejętności komunikacyjnych. Dowiesz się jak prosto i wyraźnie wyrażać swoje uczucia, opinie i potrzeby. Nauczysz się lepiej korzystać  z języka ciała i wyrażać swoje emocje w sposób bardziej zrozumiały dla innych. W efekcie uwolnisz się od zbędnego bagażu poczucia winy i krzywdy. Ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć, a Ty poczujesz więcej radości i spokoju.

 

Szkolenie trwa ok. 6 godz. i prowadzone jest przez doświadczonego psychologa. Po ukończeniu uczestnik otrzymuje certyfikat