KURS PEDAGOGICZNY
 

 

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli zakładów prowadzących zajęcia z uczniami
  • opiekunów praktyk zawodowych           
  • osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy /bhp/

 

                                  TEMATYKA  KURSU

 

  • Cele szkolenia zawodowego.
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
  • Wybrane zagadnienia z psychologii.
  • Praktyka metodyczna.
  • Środki dydaktyczne.
  • Podstawy dydaktyki kształcenia kursowego.
  • Prezentacja zajęć przygotowanych przez słuchaczy.

 

Zajęcia  będą prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń oraz w ramach

  samokształcenia kierowanego /70 godz./.

 

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie.

  Koszt – 650 zł (udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy)