Kurs Kwalifikacyjny

„ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH”

pozwalający na uzyskanie uprawnień

do pracy jako opiekunka środowiskowa

 

 

Opiekunka środowiskowa to zawód wymagający zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym, odporności na stres oraz wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Słuchacz kursu zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem potrzeb podopiecznych, organizowaniem prac opiekuńczych, motywowaniem podopiecznego do podjęcia aktywności społecznej, a także nabywa praktycznych umiejętności opiekuńczych. Praca w tym zawodzie polega nie tylko na udzielaniu pomocy doraźnej w codziennych czynnościach, zapewnianiu opieki osobom chorym i niesamodzielnym, ale też organizowaniu pomocy finansowej, niezbędnych lekarstw, transportu do jednostek medycznych oraz udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

 Program szkolenia

  • Podstawy psychologii i socjologii
  • Podstawy pielęgnowania człowieka
  • Organizacja opieki środowiskowej
  • Język migowy /podstawy/
  • Język angielski lub rosyjski w pomocy społecznej /podstawy/
  • Aktywizacja osoby podopiecznej
  • Trening umiejętności społecznych

Czas trwania     

Kurs trwa ok. 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w godz. 9.00 – 15.00

Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 Opiekunowie środowiskowi  znajdą pracę w domach i ośrodkach pomocy społecznej, wszystkich instytucjach opiekuńczych. Mogą również podjąć współpracę z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi, jak też wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.