Studia podyplomowe

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA WYCENA NIERUCHOMOŚCI ( 16 Luty 2014 - 20 grudnia 2014)

 

Ramowy program studiów:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu nieruchomościami.
2. Podstawy wiedzy technicznej.
3. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości.
4. Prawo rzeczowe.
5. Stosunki cywilno – prawne.
6. Gospodarka nieruchomościami.
7. Gospodarka przestrzenna.
8. Źródła informacji o nieruchomościach.
9. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.
10. Planowanie i zarządzanie ekonomiczno – finansowe.
11. Elementy rachunkowości.
12. Podstawy statystyki.
13. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.
14. Organizacja zawodowa.
15. Podstawy budownictwa.
16. Wycena nieruchomości.
17. Podstawy kosztorysowania.

 

cena : 3900 zł (płatne w 2 ratach )