Zamówienia publiczne

 

 

Kurs kierowany jest do

Pracowników mikro, małych, średnich i dużych firm, jak również do osób planujących działalność gospodarczą

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami związanymi ze składaniem i udzielaniem zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych)

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może być zamawiającym a kto wykonawcą. Jakie tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są do dyspozycji, gdzie szukać i gdzie zamieszczać ogłoszenia o zamówienia publiczne, oraz jakie są środki ochrony prawnej zakresie postępowania o zamówienia publiczne.

Program szkolenia

  • Zamówienia publiczne w Polsce – ogólne warunki
  • Wykonawca w postępowaniu publicznym
  • Przebieg postępowania o zamówienia publiczne
  • Tryby postępowania o zamówienia publiczne (przetargi, negocjacje)
  • Źródła informacji o zamówieniach publicznych
  • SIWZ
  • Przygotowywanie ofert
  • Umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • System ochrony praw wykonawców

Czas trwania

Ok. 16 godz. rozdzielone na dwa dni ( tryb weekendowy )