Ochrona danych osobowych

 

 

Kurs kierowany jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, takich jak : pracownicy działu kadrowego, prawnego, marketingu, oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony  danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Wytyczne GIODO nakazują, aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone osoby , które wcześniej dostały przeszkolenie w tym zakresie. Uczestnik szkolenia będzie umiał samodzielnie przygotować dokumentację, dotyczącą ochrony danych osobowych, będzie potrafił zarejestrować zbiór, oraz podpisać umowę z firmami mającymi dostęp do firmowych baz danych.

Program szkolenia:

  • Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych /cele, założenia i konsekwencje/
  • Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych

/Konstytucja RP, akty wykonawcze, Podstawowe definicje i Instytucje, Zasady przetwarzania informacji, Obowiązki administratora danych, Prawa osoby, której dotyczą dane, Rejestracja zbiorów danych osobowych/

  • Uprawnienia i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Biura GIODO

/ Uprawnienia GIODO , zakres kontroli i działania kontrolne/

  • Rejestracja i udostępnianie zbiorów danych osobowych
  • Przepisy karne Ustawy o ochronie danych osobowych

/ Przetwarzanie zbioru danych osobowych nie zgłoszonego do GIODO, Brak informowania podmiotów danych o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, Przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej lub w celu niezgodnym z udostępnionym

 Termin i miejsce:

  • 6 godzin,
  • Tryb weekendowy / wieczorowy
  • CE Manager

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych prawników. Po ukończonym kursie Uczestnicy otrzymują Certyfikat uczestnictwa w kursie