Zarządca nieruchomości

 

 

Kurs na Zarządcę Nieruchomości przygotowuje uczestnika merytorycznie do wykonywania zawodu Zarządcy. Kursanci poznają zasady pracy, a także organizacji i obsługi firmy z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Kurs kierowany jest do

Właścicieli firm, członków wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków komunalnych, administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych , osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości a także dla pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych, oraz wszystkich pozostałych osób, chcących podjąć pracę w charakterze zarządcy nieruchomości.

 Program kursu obejmuje m.in.

 • Obsługa prawna związana z zarządzaniem nieruchomościami
 • Zasady bieżącej eksploatacji nieruchomości,
 • Analiza finansowo – ekonomiczna
 • Gospodarka nieruchomościami,
 • Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji,
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z z nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Czas trwania

60 godzin – tryb weekendowy

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń. Wykładowcami są specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, oraz praktycy posiadający licencję zarządcy nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem.

Udział w kursie daje gwarancje praktycznego i merytorycznego przygotowania się do pracy w zawodzie Zarządcy Nieruchomości. Pozwoli uchronić się od błędów popełnianych w codziennej pracy. Po zdanym egzaminie  Uczestnik otrzymuje Dyplom oraz zaświadczenie ukończenia Kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r.