KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

 

 

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub w firmach prywatnych, które funkcjonują w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego.

Egzamin w MSP

                                       PROGRAM  KURSU

 • Rola państwa w gospodarce. Rynek kapitałowy w Polsce
 • Zasady działania przedsiębiorców i pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Elementy prawa cywilnego. Spółki handlowe
 • Komercjalizacja i prywatyzacja
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego
 • Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowania naprawcze
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing w przedsiębiorstwie
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa. Biznes plan
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie. Rachunkowość zarządcza

                                        KOSZT:

           2400 /brutto/- udział w kursie, materiały edukacyjne, serwis kawowy (istnieje możliwość uiszczenia opłaty w 3 ratach)

Zainteresowanym możemy zaoferować specjalne oprogramowanie, pozwalające opanować wszystkie pytania egzaminacyjne – w cenie 150 zł.